Page 1 of 1

Lokale na imprezy integracyjne

Posted: Sat Dec 16, 2017 3:28 pm
by bruno
Imprezy integracyjne - gdzie najlepiej zrobić? Mowa oczywiście o lokalach, gdzie można kulturalnie posiedzieć i się integrować.